--------- Peter Lacko, Žilina-Trnové ---------

Ponúka služby

kanalizácie

Monitorovanie a čistenie kanalizácii

o 50 – 300 mm

Výkopové a bezvýkopové

opravy kanalizácií
zemné práce

Zemné práce:

traktorbager JCB 3CX, otočný bager JCB 8052, šmykový nakladač

Čistenie komuniácií

prepravné služby

Preprava sypkých materiálov:

od 1 t do 25 t

Kontajnerový odvoz a likvidácia odpadov:

od 3,5 m3 do 12 m3

Preprava valníkom s hydraulickou rukou:

preprava paliet a iného materiálu
prace plošinou

Výškové práce - pracovná plošina:

do 23 m

Teleskopický manipulátor:

premiestňovanie zeminy, paliet a iného materiálu